Sumar
Circulația interzisă între 23:00-5:00

Este interzisă circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-5:00, cu anumite excepții.

Masca obligatorie în toate spațiile publice

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit vârsta de 5 ani în spaţiile publice închise sau deschise, în mijloacele de transport în comun sau la locul de muncă.

Masca trebuie purtată astfel încât să acopere nasul și gura.

Ca excepție, în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane este permisă înlăturarea măștii pentru activități sportive individuale sau, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor.

Evenimente

Este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.).

Este interzisă organizarea de orice tipuri de evenimente sau întruniri în spaţii deschise sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-18 din H.G. nr. 856/2020.

Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, precum și în locuri de joacă din interiorul centrelor comerciale.

Activități în grup

Circulația în grupuri pietonale:maxim 6persoane (care nu sunt din aceeași familie)

Activități în aer liber:maxim10persoane (care nu locuiesc împreună)

   

Activitate fizică

Încurajăm mișcarea în aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a restricției de maxim 10 persoane menționate mai sus.

Activitățile sportive în spații închise pot fi practicate doar de către sportivii legitimați/de performanță.

Detalii

INTERDICȚII

Având în vedere prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si hotărârile Comitetului National, ale Comitetului Judetean si Local pentru Situatii de Urgenta, în vederea prevenirii răspândirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise următoarele activități în localități unde este depășită incidenţa cazurilor de 3/1.000 de locuitori:

Incălcarea interdicțiilor de mai jos constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de la 500 la 15.000 lei, potrivit art. 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

ÎNTRUNIRI / ADUNĂRI PUBLICE:

 • organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise (cu excepţia celor organizate şi desfăşurate în condițiile prevăzute la pct. 2-18 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 );
 • DOMENIUL CULTURAL

 • organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 • organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum si a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale, desfasurate in aer liber;
 • DOMENIUL RECREAȚIONAL

 • activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
 • exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri în interiorul centrelor comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;
 • activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
 • DOMENIUL SPORT

 • activitatea de pregatire fizica în salile de sport / fitness ( cu exceptia activitatilor desfasurate de sportive profesionisti legitimati si / sau de performanta ).
 • DOMENIUL HoReCa

 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ( cu exceptia restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare );
 • activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 • organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii inchise, precum si in spatii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 • activităţile barurilor, cluburilor şi discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici;
 • RELIGIE

 • participarea la procesiunile si/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in Timisoara;
 • MOBILITATE

 • circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 • efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale;
 • OBLIGAȚII GENERATE DE INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

  ⪀ Purtarea măstii de protectie, astfel încât sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, precum si in toate spatiile publice deschise.

  ⪀ Afișarea la loc vizibil de către administratorii / proprietarii spațiilor publice deschise a obligativității purtării măștii de protecție

  ⪀ În cazul organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane :

 • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • ⪀ În cazul evenimentelor / întrunirilor în cadrul campaniei electorale:

 • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
 • efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
 • afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;
 • limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;
 • limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în aer liber;
 • limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
 • limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
 • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
 • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.
 • ⪀ Asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară în cazul activităților privind prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber

  ⪀ Organizarea de către instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici şi profesionişti de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori

  ⪀ În domeniul transportului rutier de persoane:

 • in zona uşii de acces al pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă se efectuează obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curăţare umedă.
 • pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul.
 • pentru accesul la bordul mijlocului de transport şi pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să le acopere gura şi nasul.
 • spaţiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială.
 • conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială, în timpul pauzelor pe drum, şi să evite contactul cu alte persoane.
 • la îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanţă minimă de siguranţă unul faţă de celălalt.
 • accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe uşa din faţă, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte uşă/uşi, dacă aceasta/acestea există.
 • transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.
 • ⪀ În domeniul transportului de persoane la bordul navelor:

 • igienizarea şi dezinfecţia navei cu substanţă biocidă.
 • montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool.
 • dotarea membrilor de echipaj cu măşti de protecţie şi mănuşi.
 • asigurarea accesului la bord doar a pasagerilor care deţin mască de protecţie
 • asigurarea ventilării naturale la bordul navei, pe cât posibil și reducerea recirculării aerului
 • Scenarii
  Scenariul verde

  <1 caz/1000 de locuitori

  Scenariul galben

  1-3 cazuri/1000 de locuitori

  Scenariul roșu

  >3 cazuri/1000 de locuitori

  Documente utile
  Declarație pe proprie răspundere

  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-5:00

  Adeverință angajator

  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-5:00

  Declaratie pe proprie raspundere pentru carantinare zonala

  Document în format word

  Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.
  Hotărâri CLSU
  Reglementări
  Hotărârea instituției prefectului nr. 52 din 29 octombrie 2020

  privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV -- la nivelul județului Timiș

  Hotărârea guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020

  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19